Zoekt u het nummer van de Belastingdienst?

Hier vindt u alle informatie om doorverbonden te worden met de juiste afdeling van de belastingtelefoon.

Belastingtelefoon bellen

BelastingTelefoon Bellen 1808Wat doet u als u vragen heeft over belastingzaken?

Belastingzaken zijn vaak complex en daardoor ingewikkeld. Veel mensen vinden het dan ook lastig om hun aangifte in te vullen of te bepalen of er recht is op bepaalde toeslagen. Probleem daarbij is als u een fout maakt waardoor u bijvoorbeeld onterecht een toeslag krijgt of waardoor u te weinig inkomstenbelasting betaalt, u deze uiteraard terug moet betalen, vaak met een boete. Het is daarom belangrijk om de Belastingdienst klantenservice te bellen als u een vraag heeft. Dit kan veel problemen voorkomen.

De Belastingtelefoon

De bekendste manier voor veel mensen om contact op te nemen met de Belastingdienst is de Belastingtelefoon. Hier kunnen particulieren terecht om vragen te stellen over belastingzaken. Het telefoonnummer van de Belastingtelefoon is gratis, het is namelijk een 0800 nummer en die zijn bijna altijd gratis. Wilt u de Belastingtelefoon bellen dan belt u met telefoonnummer 0800-0543. Dit telefoonnummer is bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Soms zijn er bijzondere omstandigheden waardoor de Belastingtelefoon beperkt bereikbaar is. Als dit aan de orde is wordt dit op de website van de Belastingdienst kenbaar gemaakt.

Houd altijd uw BSN bij de hand

Alle belastingzaken worden gekoppeld aan uw BSN. Als u contact opneemt met de Belastingtelefoon wordt er dan ook vrijwel altijd naar uw BSN (Burger Service Nummer, voorheen Sofi nummer) gevraagd. Alleen dan kan de medewerker van de Belastingtelefoon uw gegevens raadplegen en op die manier zo goed mogelijk uw vraag beantwoorden. Dit is natuurlijk niet nodig als u een algemene vraag heeft die niet perse slaat op uw persoonlijke situatie.

De bescherming van uw privacy

Natuurlijk waakt de Belastingtelefoon over uw privacy. Daarom kunt u het Belastingdienst telefoonnummer niet bellen om informatie over iemand anders te krijgen. Als u belt met bijvoorbeeld een vraag over de aanslag inkomstenbelasting van een familielid of een kennis dan zal de Belastingdienst u hierover geen informatie geven. De persoon in kwestie moet dan zelf bellen. Een uitzondering wordt gemaakt voor erkende belastingconsulenten en administratiekantoren. Zij kunnen uiteraard voor hun klanten wel informatie opvragen. Deze klanten moeten hier dan wel vooraf toestemming voor geven. Belastingconsulenten krijgen daarmee bijvoorbeeld ook toegang tot informatie over aangiftes en aangevraagde toeslagen. Deze informatie hebben zij immers nodig om aangiftes voor hun klanten te kunnen invullen en om toeslagen en andere tegemoetkomingen aan te kunnen vragen.

Contact met de Belastingtelefoon vanuit het buitenland

vrouw belastingtelefoon bellenAls u in het buitenland woont en met de Belastingdienst contact wilt dan kunt u een speciaal telefoonnummer bellen. De gratis 0800 nummers werken namelijk niet wanneer u buiten Nederland bent. Het telefoonnummer vanuit het buitenland is +31 (0)55-5385385. Houd daarbij rekening met het feit dat dit Belastingdienst telefoonnummer alleen bereikbaar is tijdens kantooruren in Nederland. Als u in het buitenland bent dient u bijvoorbeeld rekening te houden met tijdsverschil met Nederland. Soms zijn vragen die betrekking hebben op situaties voor mensen die in het buitenland wonen complex. Het kan dus zijn dat u niet direct een antwoord krijgt op uw vraag maar dat dit eerst moet worden uitgezocht. In zo’n geval wordt vaak een terugbelafspraak met u gemaakt.

Alle contactmogelijkheden

De handigste manier om contact te zoeken met de Belastingdienst is per telefoon. Op die manier kan de medewerker u direct helpen. Maar er kunnen omstandigheden zijn dat u niet kunt bellen. Tijdgebrek, geen beltegoed of een psychische aandoening die het voor u onmogelijk maken om een telefoongesprek te voeren. In dat geval kunt u ook via sociale media contact zoeken met de Belastingdienst. Dit kan onder andere via Facebook en Twitter. Daarnaast kunt u uiteraard ook altijd de Belastingdienst een brief sturen. Uiteraard duurt het, zeker als u ervoor kiest om een brief te sturen, vaak langer voordat u antwoord krijgt op uw vragen als u niet voor de telefoon kiest als contactmiddel. Overigens hanteert de Belastingdienst voor contact via sociale media dezelfde openingstijden als voor de Belastingtelefoon.

Belastingdienst:
0800 – 0543 (gratis)

Belastingdienst auto:
0800 – 0749 (gratis)

Belastingdienst buitenland:
+31 55 5 385 385

Belastingdienst nabestaanden / schenkingen:
0800 – 235 83 54 (gratis)

Bijzondere vragen aan de Belastingdienst

U kunt de Belastingdienst klantenservice natuurlijk ook nodig hebben voor bijzondere vragen. Bijvoorbeeld als u zaken doet met het buitenland en hierover vragen heeft als het gaat om belastingzaken. Het kan gaan om het verrekenen van Btw, maar ook over het inhuren van personeel uit het buitenland of het leveren van goederen aan het Buitenland waardoor u met douaneregels te maken krijgt. Hiervoor heeft de Belastingdienst speciale telefoonnummers opengesteld, zodat u direct de juiste persoon te spreken krijgt. Heeft u bijvoorbeeld vragen over douanezaken, dan kunt u contact opnemen met de Belastingdienst Douane, bereikbaar via telefoonnummer 0800-0143. Dit is een gratis nummer dat bereikbaar is tijdens kantooruren.

Vragen over de Motorrijtuigenbelasting

Een belasting die voor veel mensen geldt is de Motorrijtuigenbelasting. Deze bent u verschuldigd als u een auto heeft die op uw naam staat. Dit gebeurt aan de hand van het kenteken van uw auto, dat bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer is geregistreerd. Als u vragen heeft aan de Belastingdienst over het betalen van Motorrijtuigenbelasting dan kunt u hiervoor een speciaal telefoonnummer bellen, namelijk 0800-0749. Dit telefoonnummer is gratis en bereikbaar tijdens kantooruren. Houd er rekening mee dat de Motorrijtuigenbelasting altijd tijdig moet worden betaald. Doet u dit niet dan kan u dit op een flinke boete komen te staan. Als de politie u staande houdt kunnen zij direct via een kentekencheck controleren of de belasting betaald is en ook of uw auto WA verzekerd is, ook dit is namelijk verplicht.

De kwaliteit van de Belastingtelefoon

De kwaliteit van de Belastingtelefoon is niet altijd even goed. Veel mensen die met de Belastingdienst contact opnemen ervaren dat zij geen antwoord op hun vraag krijgen of dat het antwoord niet juist is. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben. Als u een fout maakt bij het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting, of als u een toeslag aanvraagt op grond van onjuiste gegevens, dan kan dit leiden tot een fikse naheffing en vaak ook tot een boete omdat de Belastingdienst er vanuit gaat dat u fraude heeft gepleegd. Van fraude is sprake als u bewust onjuiste of onvolledige informatie verstrekt waardoor u te weinig belasting betaalt of te veel toeslag ontvangt.

Onderzoek van consumentenorganisaties

Omdat er regelmatig klachten komen over de Belastingdienst, en dan met name over de Belastingtelefoon, wordt hier door consumentenorganisaties zoals de Consumentenbond, maar ook televisieprogramma’s zoals Radar van Avrotros en Kassa van BNNVara onderzoek naar gedaan. Zij doen dit door ‘mystery bellers’ naar de Belastingdienst klantenservice te laten bellen met uiteenlopende vragen die een echt klant ook had kunnen stellen. Hieruit blijkt dat de informatie die deze bellers krijgen vaak onder de maat en soms zelfs pertinent onjuist is. Uiteraard trekt de Belastingdienst zich deze kritiek aan, en er worden ook wel verbeteringen doorgevoerd zodat de

kwaliteit van de dienstverlening verbetert, maar dit heeft er helaas nog niet toe geleid dat het aantal klachten over de Belastingtelefoon significant is verminderd.

De Belastingdienst voor ondernemers

Belastingtelefoon voor ondernemersNiet alleen particulieren hebben met de Belastingdienst te maken, ook ondernemers. Ook zij doen aangifte inkomstenbelasting, maar daarnaast hebben zij ook te maken met het doen van aangifte voor de omzetbelasting (btw aangifte) en als er personeel in dienst is moet aangifte loonbelasting worden gedaan. Veel bedrijven doen hiervoor een beroep op een administratiekantoor of een boekhouder. Als u zelf uw aangiftes verzorgt en u heeft een vraag dan kunt u uiteraard ook contact opnemen met de Belastingdienst klantenservice via een speciaal telefoonnummer voor ondernemers. Omdat vragen van ondernemers vaak complex zijn is de kans groot dat u niet direct een antwoord op uw vraag krijgt maar dat hiervoor eerst het een en ander moet worden uitgezocht en dat u later een reactie ontvangt.

De regels voor belastingzaken veranderen regelmatig

Een reden waarom belastingvraagstukken vaak complex zijn is dat de regelgeving regelmatig verandert. Als de regering besluit om bepaalde aanpassingen te doen dan kan dit voor uw situatie zowel negatieve als positieve gevolgen hebben. Denk bijvoorbeeld aan het wijzigen van de loonbelastingtarieven, de aftrek van hypotheekrente of het wijzigen van de voorwaarden voor toeslagen. Als u hier vragen over heeft dan kunt u contact opnemen met de Belastingdienst per telefoon of via sociale media om uw vraag aan hen voor te leggen. Houd er rekening mee dat het soms druk kan zijn, vooral als een regeling net is gewijzigd, of in de periode dat veel mensen hun aangifte inkomstenbelasting doen, van 1 maart tot 1 mei.

U bent altijd zelf verantwoordelijk voor uw aangifte

Ook als u voor het invullen van uw belastingaangifte gebruik maakt van een adviseur, of als u contact opneemt met de Belastingdienst klantenservice om duidelijkheid te krijgen over een vraag die u heeft, blijft u altijd zelf verantwoordelijk voor de juistheid en tijdigheid van uw aangifte. Dit is een kwestie die tot problemen kan leiden. U mag er immers vanuit gaan dat als u een beroep doet op de deskundigheid van de Belastingdienst, zij u juiste informatie geven. Helaas gebeurt dit dus niet altijd. Mede hierdoor is onder andere de omvangrijke zaak met betrekking tot de kinderopvangtoeslag ontstaan die in 2019 leidde tot felle discussies in de Tweede Kamer en die vele duizenden Nederlandse gezinnen in grote financiële problemen heeft gebracht.

Wat kunt u doen als u belasting moet betalen?

Als u belasting moet betalen dan komt u daar vrijwel nooit onderuit. Wat u wel kunt doen is contact opnemen met de Belastingdienst om een betalingsregeling te treffen. U kunt een vordering namelijk in veel gevallen in termijnen terug betalen. Zeker als het om een groot bedrag gaat kan dit een uitkomst zijn. De bereidheid voor het treffen van een betalingsregeling door de Belastingdienst hangt uiteraard af van de aard van de vordering. Als het om fraude gaat moet u de vordering vaak sneller aflossen dan wanneer het gaat om inkomstenbelasting die u verschuldigd bent omdat u bijvoorbeeld als zelfstandig ondernemer meer verdiend heeft dan u had gedacht of minder bedrijfskosten heeft gehad waardoor de aanslag voor de inkomstenbelasting hoger uitvalt.

Informatie over belastingzaken op de website van de Belastingdienst

Als u op zoek bent naar algemene informatie over belastingzaken, dan is het vaak niet nodig om de Belastingdienst te bellen. Deze informatie kunt u namelijk ook prima vinden op de website van de Belastingdienst (belastingdienst.nl) Hier vindt u antwoord op veel vragen die van algemene aard zijn. Als u een vraag heeft over een belasting aangelegenheid die niet te specifiek is dan kunt u het

antwoord daarop vaak op deze website vinden. Het grote voordeel is natuurlijk dat de informatie online ook buiten de uren waarop de Belastingtelefoon bereikbaar is kan worden geraadpleegd zoals ’s avonds en in het weekend. De informatie op de website wordt regelmatig geactualiseerd, u mag er dus vanuit gaan dat de info die u hier kunt vinden juist en up to date is.

De wachttijd als u telefonisch contact opneemt met de Belastingdienst

Soms kan het druk zijn als u telefonisch contact zoekt met de Belastingdienst. Dit is bijvoorbeeld het geval als vanaf 1 maart de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting weer moet worden ingevuld. Vooral de eerste dagen vanaf 1 maart en de laatste dagen van april kan de wachttijd soms flink oplopen omdat dan veel mensen met hun aangifte bezig zijn. Als uw vraag minder dringend is kunt u dus proberen en wat gunstiger moment voor uw telefoontje naar de Belastingdienst klantenservice te doen. Of probeer het antwoord op uw vraag online te vinden. Houd in ieder geval altijd uw BSN bij de hand, want dit moet u soms invoeren met de toetsen van uw telefoon of doorgeven aan de medewerker die u te spreken krijgt.

Algemene informatie over belastingzaken

Als u op zoek bent naar algemene informatie over belastingzaken dan vindt u deze ook op Belatingtelefonbellen.nl. Wij plaatsen interessante blogs over actuele en belangrijke onderwerpen die te maken hebben met belastingzaken. Als uw vraag van algemene aard is dan is de kans dus groot dat u het Belastingdienst contact kunt overslaan omdat u het antwoord hier al heeft gevonden. De Belastingdienst per telefoon benaderen moet u natuurlijk wel altijd doen als u een persoonlijke vraag heeft. Ieders situatie is immers anders en wat voor de één geldt kan voor een ander geheel anders uitpakken. Probeer daarom altijd de juiste informatie te vinden voordat u uw aangifte instuurt of voordat u een toeslag bij de Belastingdienst aanvraagt.